Regulamin

zapoznaj się koniecznie

Regulamin pobytu

1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Gości na doby.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.(Możliwość indywidualnego ustalenia).
3. Rezerwacja na dłuższy pobyt wymaga wpłaty 30% kwoty przelewem (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).W przypadku rezygnacji zwrot zadatku do 7 dni przed planowanym pobytem.
4. Rezerwacja imprezy wymaga wpłaty 40% kwoty. W przypadku rezygnacji zwrot zadatku do 14 dni przed planowaną imprezą.
5. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego w dniu przyjazdu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
6. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
7. W godzinach 22:00 do 06:00 w pokojach należy zachować ciszę.
8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.
9. Sprzątanie pokoi zajętych przez Gości ustalane jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 dni)
10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa (parking niestrzeżony).
12. Możliwość korzystania z kominka po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.
13. Miejsce na ognisko lub grilla wyznacza gospodarz.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).
15. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
16. Na początku i na końcu pobytu zostanie dokonana inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
17. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
18. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu (palarnia na tarasie).
19. Ze względu na bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu (nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych).
20. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty.
21. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie oraz naruszających zasady niniejszego regulaminu gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
22. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.